Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /home/dutchfineartshop.nl/public_html/system/library/encryption.php on line 8 Copyright

Copyright

Dutchfineartshop
All rights reserved


Algemeen

Van toepassing op de website van Dutchfineartshop, 
Bert (H.C. )Knispel en alle daarop te vinden inhoud en werken. 

Dutchfinearthop behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website(s) op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.


Copyright

Auteursrechten.

Van alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en werken op deze website zijn Dutchfineartshop, Bert Knispel en Janneke Knispel rechthebbende. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van werk op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.Alle ter verkoop beschikbare werken zijn door de betreffende beeldmakers voor Dutchfineartshop beschikbaar gemaakt. Deze beeldmakers hebben verklaard over het auteursrecht en andere benodigde rechten te beschikken om deze beelden ter verkoop aan te bieden. Mocht er sprake zijn van onrechtmatig gebruik van deze beelden verwijzen wij u naar de betreffende beeldmaker.

Voor zover in een dergelijk situatie u Dutchfineartshop aansprakelijk stelt, zullen wij de beeldmaker in rechte betrekken.

 


Privacy

Dutchfineartshop respecteert de privacy van beeldmakers en bezoekers van deze website. Persoonsgegevens zullen daarom nimmer zonder toestemming worden vrijgegeven, ter beschikking gesteld of verkocht aan derden. Dutchfineartshop zal daarom ook geen contactgegevens van beeldmakers toezenden. Berichten die gericht zijn aan beeldmakers van Dutchfineartshop zullen aan deze beeldmakers doorgestuurd worden. Het is vervolgens de keuze en verantwoordelijkheid van de beeldmaker om al dan niet persoonsgegevens te vermelden.

Adres, e-mailadres en telefoonnummer van kopers worden enkel gebruikt ten behoeve van een correcte afhandeling van de bestelling.

Voor overige bepalingen rondom privacy verwijzen wij u graag naar ons privacy beleid.


Beleid onrechtmatige inhoud

Mocht u op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wilt u melding doen van deze onrechtmatige inhoud stuurt u ons een email naar info@dutchfineartshop.nl  

Wij hebben van u de volgende informatie nodig in deze email:

  • Uw (contact)gegevens
  • De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is, met een omschrijving van de inhoud daarbij.
  • Omschrijving waarom volgens u de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is.
  • Motivering waarom u hiervoor Dutchfineartshop aanschrijft, indien zij niet de directe inhoudsaanbieder is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer onrechtmatig beeldmateriaal is geplaatst door een van de beeldmakers. U doet er in dat geval verstandig aan eerst deze beeldmaker aan te schrijven.

Na deze melding zal Dutchfineartshop onderzoek doen naar de door u gemelde inhoud. Wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig en/of strafbaar is zal Dutchfineartshop alles in het werk stelen de inhoud binnen 48 uur na deze constatering van haar servers te verwijderen.

Deze gegevens kunnen van tijd tot tijd wijzigen.